Toto je V� nov� www-server na dom�ne

www.zilinsky.eu

T�to str�nka sa prestane zobrazova�,
akon�hle umiestnite do V�ho podadres�ra www_root s�bor index.htm

© 2006 DOMAINS.SK, All Rights Reserved